Istentisztelet karácsony II. napján

Helyi hírek

2014. december 26-án, karácsony II. napján ünnepi istentiszteletet tartanak a Nagytemplomban, melyre szeretettel várják a híveket.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv püspök

2. Fennálló ének:329, 2

3. Keresztelés

4. Főének:315, 1-7

5. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

6. Előfohász

7. Igeolvasás:János 1, 14-18

8. Imádság

9. Igehirdetés előtti ének:325, 5

10. Igehirdetés: János 1, 14. 16 Szász Barnabásné lelkipásztor

11. Igehirdetés utáni ének: 227, 8

12. Imádság

13. Úri ima

14. Áldás

15. Záró ének: 328, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor